Marklund, Per-Erik

Per-Erik Marklund

Titel: Biträdande rektor
Telefon: 08-535 373 06
Arbetsrum: Expeditionen

Utbildningsansvar:
Årskurs 1:
Naturvetenskapsprogrammet
Individuellt alternativ för Asperger syndrom

Årskurs 2:
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Individuellt alternativ för Asperger syndrom

Årskurs 3:
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Humanistiska programmet
Individuellt alternativ för Asperger syndrom

Årskurs 4

Språkinroduktion

Ansvar för:
Samarbetet med Karolinska Institutet, temadagarna SESAM (Sex och samlevnad) och KANT (Kriminologi, alkohol, narkotika och tobak), individuella valet och schema.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen