Skolledning

Häggmark_Lindén, Katarina
Titel: Biträdande rektor
Telefon: 08-535 373 07
Arbetsrum: Expeditionen
Johansson, Mats
Titel: Rektor
Telefon: 08-535 373 04
Arbetsrum: Expeditionen
Kilman, Roger
Titel: Intendent
Telefon: 08-535 373 46
Arbetsrum: Expeditionen
Marklund, Per-Erik
Titel: Biträdande rektor
Telefon: 08-535 373 06
Arbetsrum: Expeditionen
Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen