Internationella utbyten

Petti, Kerstin
Telefon: 08-535 373 08
Arbetsrum: D8
Undervisar i: Engelska, retorik. Internationella projekt och utbyten, internationella stipendiater.
Mentor för: NANAT18
Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen