Rask, Birgitta

Birgitta Rask

Telefon: 08-535 372 94
Arbetsrum: I8
Undervisar i: Historia, SO
Mentor för: IMSPR2318
Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen