Beshah-Kidane,Wessenyelesh

Wessenyelesh Beshah-Kidane

Telefon: 08-535 373 21
Arbetsrum: Svenskinstitutionen
Undervisar i: Svenska som andraspråk
Mentor för: IMSPR118

Förstelärare i Svenska som andraspråk

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen