HGY har över 90 % behöriga lärare

Personal på HGY

På Huddingegymnasiet arbetar 90 personer.

Lärarkåren består av ett femtiotal personer. Vi har även en studievägledare på heltid för att hjälpa elever med deras studiegång och för att informera om högre studier.

I skolrestaurangen och kafeterian arbetar 11 personer som fixar frukost och lunch till ca 1000 personer/dag (inklusive Sågbäcksgymnasiet).

En datatekniker ser till att vi har väl fungerande datorer i våra fyra datasalar.

Två vaktmästare och en skoladministratör ser till att allt det praktiska fungerar.

Vi har även skolsköterska, kurator och specialpedagog på heltid.

Vår skolledning består av tre personer med rektor Mats i spetsen.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen