HGY en skola för mänskliga rättigheter

Under läsåret 2014/15 blev Huddingegymnasiet en SKOLA FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER genom ett samarbete med svenska Amnesty. Att i utbildningen förmedla och förankra respekten för mänskliga rättigheter är något som alla skolor i landet har till uppgift. Med vårt samarbete med Amnesty har vi på HGY lovat att göra detta enligt en särskild modell:

  • Skolans lärare vidareutbildar sig

  • De mänskliga rättigheterna får en central plats i undervisningen

  • En temadag eller vecka om mänskliga rättigheter arrangeras av skolan

  • Skolan engagerar sig för de mänskliga rättigheterna genom att delta i Amnestys världsomspännande kampanj ”Skriv för frihet”.

I mitten av september varje år deltar därför ca sex av skolans lärare i en kurs anordnad av Amnesty. Detta gör vi tillsammans med företrädare för de andra 21 skolor runt om i landet som också är ”skolor för mänskliga rättigheter”. Under år 2016 handlade den tvådagars utbildningen om konflikterna i Mellanöstern, och vi fick b la lära oss mer om det som händer i Syrien och Jemen, och om situationen för kvinnorna i regionens olika länder.

Elever på HGY märker av vårt samarbete med Amnesty bl a genom den kampanj som heter ”Skriv för frihet” som startar i mitten av november och håller på i ungefär en månad varje år. Sedan har vi också temadagar, när vi bjuder in olika frivilligorganisationer som kommer och berättar om sitt arbete. De organisationer som varit med tidigare år är bland annat Amnesty, Kvinna till kvinna, Folk och försvar, Fian Sverige, Ofog, Kristna fredsrörelsen, Muslimer för fred och rättvisa, Röda Korset, Rädda barnen, UN Women, Plan, Fair Trade, Unicef, Origo, RFSL med flera.

Mer information om allt detta kommer fortlöpande, så håll utkik.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen