Tandläkarestudenter från Karolinska Institutet
Föreläsning om sömnbrist
Tandhygieniststudenter från Karolinska Institutet
Foto alla bilder: Johnny Jonasson

Karolinska Institutet

En dag varje läsår har Huddingegymnasiet en dag som kallas för KI-dagen. Temat för dagen är olika från år till år.

2017 - föreläsningar och KI-studenter på besök
2016 - ingen KI-dag pga andra ektiviteter
2015 - ingen KI-dag pga andra aktiviteter
2014 tema Ögat och sinnena.
2013 tema KI i världen.
2012 tema Cellen.
2011 tema Sömn.
2010 tema Kroppsmaskinen, inriktning Huden - Skönhet.
2009 tema Reservdelsmänniskan - Var går gränsen?
2008 tema Den sköra människan.
2007 tema Bruk och missbruk.

Under KI-dagen presenteras KI:s utbildningsprogram på en intressant och rolig mässa i skolans stora luftiga skrivsal. Eleverna får gå runt och prova på mängder av olika aktiviteter, som att sy ihop sår eller tillverka en tand.

Dessutom får eleverna gå på föreläsningar som har med årets tema att göra. Att se en spelfilm, teater eller annat uppträdande är också några moment under KI-dagen.

Detta gör KI-dagen till en dag utöver det vanliga för Huddingegymnasiets elever:

  • Årskursintegrerat - årskurs 1, 2 och 3 får träffas under de olika aktiviteterna. I datasalar, under föreläsningar, i aulan och under mässan träffas elever från de olika årskurserna.

  • Olika ämnen, alltifrån psykologi till kemi, arbetar med samma tema innan KI-dagen, under dagen och även efteråt.

  • KI-dagarnas teman är programöverskridande, det vill säga att elever från skolans olika program får möjlighet att vara på gemensamma aktiviteter.

  • Gymnasielever får större förståelse för hur det är att läsa på högskola och universitet, i synnerhet får de kunskap kring KI:s utbildningar.

  • Under en dag förs den "vanliga" gymnasieskolan in i KIs värld och eleverna får prova på helt andra saker än de vanligtvis gör.

  • Eleverna får till exempel gå på föreläsningar, besöka en mässa, leta information om hjärnan, göra labbar, se på utställningar, se på korta informationsfilmer om hjärnan och se på en spelfilm som behandlar temat minnet.

  • Eleverna får fördjupa sig i ett tema och får fantastiskt kunniga föreläsare inom ämnet.

Johnny Jonasson
Huddingegymnasiet

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen