Många deltog i Skriv för frihet 2016

Hur gick det sen i vår kampanj "Skriv för frihet"? Här är ett meddelande från Amnesty:

4,6 miljoner aktioner i Skriv för frihet!

Miljoner människor agerade runt om i världen i Amnestys globala kampanj Skriv för frihet 2016. Tillsammans skrev vi fantastiska 4 660 774 brev, e-postmeddelanden, tweets och mycket mer - för att uttrycka krav och ge stöd till de människor som får sina rättigheter kränkta.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen