Vi tänker bättre kring schemat

Huddingegymnasiet har långa lektionspass – varför då?

Många elever och lärare upplever att gymnasiestudierna är splittrade. Många olika kurser och ämnen samtidigt. Det är lätt att gå bort sig, lätt att tappa fokus och koncentration. Man springer från ämne till ämne, hinner knappt sätta igång förrän lektionen är slut. Det är svårt att göra större arbeten eftersom arbetstiden är upphackad. Lärarna känner att man med korta lektioner knappt hinner se alla elever och ge stöd till de som behöver.

Allt det här förbättras om man har längre lektionspass inom ämnena. Vi har valt att varje termin ha färre ämnen igång och istället läsa en del ämnen koncentrerat, med mer sammanhållen lektionstid i varje ämne. Vissa kurser går på en termin. Då kan du ha två pass i veckan med 2½ tim varje gång. Går kursen över två terminer har du antagligen ett pass i veckan med 2½timme. Vissa ämnen läser du inte koncentrerat – där vi tror att det skulle göra det sämre för dig som elev. Totalt får du ut alla de timmar du  har rätt till – vi bara delar upp dem på ett annat sätt.

På Huddingegymnasiet har lärarna och eleverna färre kurser per termin och många av dessa kurser har en eller två långa lektioner i veckan. Du får färre ämnen att hålla reda på, färre lektioner varje dag som du ska passa och byta böcker till, färre lärare att ha ordning på, inte läxor i lika många ämnen. Lektionstiden gör att du hinner arbeta mer koncentrerat och kan göra större arbeten. Lärarna hinner dessutom runt till alla i klassen under lektionerna, för att se att du är med på banan (ingår i vårt formativa arbete).

Med färre långa lektioner blir det också bättre scheman för de allra flesta. Du får mer sammanhållen tid som är fri från lektioner. Tid som du bättre kan använda för att göra läxor, arbeta tillsammans med kamraterna och för att hämta kraft till nästa lektionstillfälle. Det samma gäller för lärarna.

Vi tror att alla vinner på vårt schemasystem. Du får bättre möjligheter att göra ditt bästa och lärarna får samtidigt bättre möjligheter att se det du gör.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen