Bygghistorik

Huddingegymnasiet stod klart 1972 under namnet Huddingegymnasiet, Österdelen. Huddingegymnasiet, Västerdelen heter idag Sågbäcksgymnasiet.
Grundtanken var att skapa en välutrustad skola med fritidscentrum, innefattande sporthall, simhall, fritidsgård och aula med 500 platser.

Anläggningarna kompletterar varandra. Lokaler i skola och fritidsgård kan dubbelutnyttjas. Aulan är på en gång skolaula och biograf/teater. Huddingehallen och skolidrottsplatsen används av skolan, allmänheten och föreningslivet.

Sammanlagt har anläggningarna kostat ca 61 miljoner kr, varav en mindre del är statsbidrag.

Anläggningens totala yta är 30.000 kvm och byggnadsvolymen är 125.000 kubikmeter.

Projektering skedde åren 1968-1970, byggnaderna uppfördes 1972-1973, torg och utemiljöer blev färdiga 1973.

Anläggningarna är handikappanpassade. P-platser finns för 260 fordon i norra området och 80 i södra.

Källa: Hitta rätt kring Gymnasietorget
Huddinge kommun informerar (1973)

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Lars Hanson