Bakgrund till samarbetet med Karolinska Institutet

Karolinska Institutet, Huddingegymnasiet och Huddinge kommun samverkar sedan år 2000 för att:

  • Främja en breddad rekrytering till högskolan.

  • Öka övergången från gymnasiet till högskolan.

  • Minska klyftan mellan gymnasiestudier och högskolestudier.

  • Öka elevernas intresse för naturvetenskapliga utbildningar.

  • Höja kvaliteten på undervisningen vid Huddingegymnasiet.

Syftet med samarbetet är att vända sig till elever, som traditionellt inte går vidare till högskole- och universitetsutbildning. Genom att eleverna via samarbetet får kontakt med KI blir de bekanta med dess verksamhet och miljö. KI:s utbildningsutbud är mycket stort och alla program är kanske inte så kända för eleverna. Genom att få vetskap om utbildningar man inte har kunskaper om, ökar förutsättningar för att våga sig in i studieområden man annars inte hade gjort.
Ett annat syfte med samarbetet är att öka intresset för naturvetenskap.

Johnny Jonasson
Huddingegymnasiet

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen