HGY + KI = sant

KI-dagen

Varje år besöker Karolinska Institutet, Huddingegymnasiet under en dag. Dagen kallas KI-dagen och har varje år ett särskilt tema. Under den dagen har eleverna tillgång till föreläsningar, filmer med mera inom årets tema. Under KI-dagen finns det även en utbildningsmässa som presenterar Karolinska Institutets utbildningar.

Intresserad av hälsa, vård och medicin?

Karolinska Institutet och Huddingegymnasiet driver sedan 2001 ett brett samarbete då elever från alla skolans program får bekanta sig med universitetsvärlden. Genom en rad olika aktiviteter får elever från Huddingegymnasiet kontakt med KI och tillgång till aktuell medicinsk och naturvetenskaplig forskning.

Vid frågor om samarbetet, Huddingegymnasiet - Karolinska Institutet, hör av dig till:
Eva Feron (Koordinator i samarbetet, KI)
Karl Stengård (Lärare i Biologi och Naturkunskap, HGY)

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen