Bild

Därför har vi Chromebooks på HGY

Det är viktigt att man under sin skolgång får arbeta med sådant man har nytta av i resten av sitt liv. Vi är övertygade om att alltmer arbete i framtiden kommer stödjas av olika datasystem. Just nu är det inom smartphone och surf-/lärplattorna som den största utvecklingen sker, genom en lavinartad ökning av appar för alla möjliga ändamål. Därför satsar vi på Huddingegymnasiet på Chromebooks istället för en ”gammaldags” datorsatsning – vi tror nämligen att det är inom app-världen som framtiden finns. Dessutom är en Chromebook verkligen bärbar, ett hjälpmedel du kommer att ha med dig överallt.

Att alla elever i en klass och en skola har var sin bärbar Chromebook öppnar helt nya möjligheter för lärarna att undervisa, och för eleverna att lära sig. En Chromebook kan vara istället för penna och papper, istället för kalender och kamera och gör det lätt att hämta information från nätet. Men den ger också så mycket mer. Genom att alla i klassen har samma IT-verktyg, blir det mycket lättare att samarbeta; och ingen behöver bli stressad för att man inte har en egen dator hemma. Du kan som elev arbeta med riktiga frågor och samarbete inte bara med dina klass- eller skolkamrater, utan kan ha grupparbete i gång med elever från Kina eller USA; Danmark eller Indien. Dina texter kan läggas upp på nätet, du kan publicera och producera helt på riktigt. Det finns många nya vägar att pröva.

Det här gör skolarbetet mer meningsfullt och roligare. Med apparna kan du också få hjälp i ditt lärande. Genom att du enkelt kommer åt internet så får du mängder med YouTube-klipp med genomgångar av matematikuppgifter, kemilabbar eller andra bra saker i andra ämnen, sådant som hjälper dig att plugga bättre. 

På gymnasiet handlar flera uppgifter om att skriva saker som ska lämnas in. Med hjälp av din Chromebook går det lättare och blir snyggare, och genom att din Chromebook verkligen är bärbar, så kan du arbeta när du vill: i skolan, hemma, på caféet eller när du har håltimme före träningen – när det passar.

Allt det här gör att vi tror att du som elev får större möjligheter att nå bättre resultat i skolan med hjälp av din lärplatta.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen