Studiehjälp/studiemedel

Studiehjälp - till vårterminen det år du fyller 20

Är du under 20 år och studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola kan du få studiehjälp.

Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag:
• studiebidrag
• extra tillägg
• inackorderingstillägg
Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler.

Studiemedel - från höstterminen det år du fyller 20

Studerar du på gymnasiet, komvux eller folkhögskola kan du från och med hösten det år du fyller 20 år få studiemedel.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler.

Centrala studiestödsnämndens - CSN

Läs mer om de olika bidragen på CSN:s hemsida:
http://www.csn.se/ (länken öppnas i nytt fönster)

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen