Stipendier

Fonder och stipendier

Stipendium är ett ekonomiskt bidrag som man ansöker om hos ex. stiftelser, föreningar, företag, banker eller branschorganisationer, och som instiftats för att hjälpa studerande på olika sätt.
Innan du börjar leta efter stipendier är det viktigt att du tänker över vad du behöver ekonomiskt stöd till, eftersom stipendiefonderna har olika ändamål.

Nedan följer en sammanställning av sökbara stipendiefonder för gymnasieelever. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan fullständigt. Kring personbevis och taxerad inkomst hittar du information på www.skatteverket.se

Behöver du hjälp med ansökan eller en underskrift av kurator är du självklart välkommen att kontakta kurator på Huddingegymnasiet.

 

Anders Otto Swärds & Ulrika Eklunds stiftelser

Bidrag till studiebegåvade ungdomar av bägge kön som studerar vid gymnasieskolor i Stockholms län (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn) Bidrag lämnas till en och samma person högst två gånger. Ansökan ska insändas före 1/2, 1/5 och 1/10.

Ansökningsblankett

www.swärdeklund.se

 

Gålö stipendium

Du ska vara folkbokförd i Stockholms län (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn)

Maximal föräldrainkomst för sammanboende föräldrar 450. 000 kr. och för särboende

föräldrar 500.000 kr. Du ska ha goda studieresultat. Ansökan ska vara inne senast 1/2.

Ansökningsblankett hittar du på www.galostftelsen.se

Stipendier för studieresor.

www.galostiftelsen.se

 

Stiftelsen Gustav och Ida Unmans donationsfond

Stipendier delas ut till gymnasieelever i Stockholms län. Sökande ska ha goda

studieresultat

Och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Sista ansökningsdag 1/2

Ansökningsformulär www.advokatjelder.se

 

Anna Whitlocks Minnesfond

Gymnasieelever med goda studieresultat ska skriva ett personligt brev och komplettera

med betyg och rekommendationsbrev från mentor. Skicka till Anna Whitlocks

minnesfond C/O

Handelsbanken, stiftelsetjänst, 106 70 Stockholm.

Ansökan ska vara inne senast 1/3, 1/9. Postgymnasiala studier utomlands, gå in för info.

www.whitlocks.se

 

Axel och Sofia Alms stiftelse

Behövande unga med godkända studieresultat och goda vitsord. Inkomstprövat.

Ansökan ska skrivas på särskilt formulär under tiden 15/9 – 15/10.

www.almsstiftelse.org

 

Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendier delas ut för att möjliggöra bekantskap med kulturella, ideella och sociala

förhållanden för organisationer och enskilda personer i andra länder. Gärna

utbyteselever, inbjudna av annan organisation. Ansökningstider och

ansökningshandlingar

www.folkebernadottesminnesfond.se

 

Ragnhild Frykbergs minnesfond

Personligt brev. Bifoga: personbevis och betygskopior. Även utlandsstudier.

Sista ansökningsdatum: Ansökan ska skickas in endast

under oktober månad.

www.rfrykbergstiftelse.com

 

 

Landsfiskal Pontus Nohre och hans moder Anna-Karin

Johanssons stiftelse

Ändamål: Ekonomisk hjälp till den som bedriver studier på gymnasienivå med goda

vitsord.  Ansökan ska insändas under tiden 1-20 juni

Ansökningsformulär

 www.pontusnohresstiftelse.se

 

Majblomman

För barn upp till 18 år som har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Ansökan skall skrivas innan 15/5, 5/9 och15/11. Ansökningsblankett hittar du på Majblomman www.majblomman.se/Sok-bidrag/

 

Sigurd& Elsa Goljes minne

Stiftelsen främjar vård av sjuka och handikappade samt äldre. Ansökan ska vara inne

tidigast 1 januari och senast 31 mars.

Ansökningshandlingar www.lindhes.se

 

Stiftelsen Emma och Erik Granes minnesfond

Utdelar understöd, anslag, stipendier e. d. till främjande av barns och ungdoms vård,

fostran eller utbildning.

Ansökningstid 1 januari-31 mars. Skriftlig ansökan finns på

www.lindhes.se

 

Oscar, Matilda o Gottfrid Matsson Minnesfond

För personer upp till 30 år. Gäller för studier inom alla ämnesområden.

För mer info. kontakta 08-411 67 07 Sista ansökningsdatum 31 januari.

Olga och Gösta Olanders Minnesfond

Unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott har bra studieresultat och är en bra

vän i bekantskapskretsen. Kan söka detta stipendium. Ansökan: skall göras personligen

av den som söker, senast 31 augusti, Stig Hedlund, Uckerö 6320, 74294 Östhammar,

tel. 0173-511 44

 

Stiftelsen Tomta Barnhem

Stipendiet beviljas efter behovsprövning för ungdomar under 21 år. Ansökningsblankett

finns hos kurator. Skall sökas före 15/3 och före 15/10

 

Sparbanksstiftelsernas Barn och ungdomsstiftelse

Ekonomiskt bidrag till utbildning av barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan även

lämnas till barn som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Ansökan skall skrivas innan 1/3 och 1/10

www.sbus.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen