Ansökan om ledighet

Ledighet för elever kan beviljas av biträdande rektor för enskilda angelägenheter av vikt. Ansökan om ledighet skall lämnas på särskild blankett i god tid. Skäl till ledigheten skall anges och för omyndig elev krävs målsmans underskrift. Mentorn skall yttra sig om studiesituationen och frånvaro. Ledighet längre än sex dagar beviljas av rektor. Ledighet på grund av semesterresor beviljas ej.

Blankett för ledighetsansökan (PDF 8 kB)

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen