Anna Löfgren
Anna Löfgren

Speciallärare och specialpedagog

 

Huddingegymnasiets specialpedagogiska verksamhet erbjuder dig med läs- och skrivsvårigheter alternativt dyslexi eller andra inlärningshinder stöd i dina gymnasiestudier.

Stödet utformas utifrån samtal med specialpedagog, elev och vårdnadshavare (för omyndig elev) i samarbete med berörda lärare.

Stödformerna kan t ex vara:

  • Handledning kring studieteknik

  • Kompensatoriska hjälpmedel såsom

    • Inlästa läromedel och skönlitteratur

    • Läs- och skrivhjälpmedel till Ipad

  • Längre provtid

  • Muntliga prov

 

För mer information, kontakta

 

Anna Mattsson Löfgren, specialpedagog
Arbetsrum: Kompassen, där även kuratorn, skolsköterskan och studievägledarna finns.
Telefon: 08-535 375 53
E-post: anna.lofgren@huddinge.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen