Carina Dahlgren
Carina Dahlgren

Skolsköterska

Som skolsköterska på Huddingegymnasiet arbetar jag förebyggande. Det betyder att skolhälsovården försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Vi vill skapa förutsättningar för att skolgången blir så bra som möjligt. Skolhälsovården samarbetar med en rad andra instanser, både inom och utanför skolan för att kunna nå detta mål.

Alla elever som går i åk. 1 på gymnasiet erbjuds att komma på ett hälsobesök. Vid hälsobesöket har vi ett samtal kring dig och din hälsa. Som skolsköterska har jag tystnadsplikt.

Vi inom skolhälsovården vill att du skall vara rädd om dig själv, ditt liv och din hälsa!

Läs mer om skolhälsovården på Huddinge kommuns hemsida:

Läs mer om skolhälsovården på Huddinge kommuns hemsida (öppnas i nytt fönster)

Carina Dahlgren Skolsköterska

 

För mer information, kontakta

Skolsköterska Carina Dahlgren
Arbetsrum: Kompassen, där även kuratorn, specialpedagogen och studievägledarna finns.
Telefon: 08-535 373 23, 0708-790980
E-post: carina.dahlgren@huddinge.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen