Kurator

Kurator ger dig hjälp och stöd i sociala och psykosociala frågor. Det kan handla om relationsproblem, om bekymmer eller svårigheter hemma eller i skolan, funderingar kring sin livssituation, sin framtid och om att bli vuxen.

Ibland behöver man prata med någon annan vuxen om sina bekymmer och problem, få hjälp och stöd att se och förstå sammanhang så man lättare kan hantera sin vardag. Man kan även behöva hjälp med kontakter inom skolan och med kontakter utanför skolan. En kurator har tystnadplikt.

Läs mer om skolhälsovården på Huddinge kommuns hemsida (öppnas i nytt fönster)

Fler kontakter som du kan ha nytta av är till exempel:

Ungdomsmottagningen inom Huddinge kommun (öppnas i nytt fönster)

MiniMaria inom Huddinge kommun (öppnas i nytt fönster)

UMO.se - din ungdomsmottagning på näten (öppnas i nytt fönster)

Stödcentrum för unga brottsoffer inom Huddinge kommun (öppnas i nytt fönster)


Kurator

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen