Dagstidningar och tidskrifter

Dessa tidskrifter prenumererar biblioteket på under detta år.

A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Länkarna öppnas i nytt fönster.

A

Alkohol och narkotika

Centralförbundet för alkohol och narkotika - CAN 
http://www.can.se/

Amnesty press

Amnesty International
http://www2.amnesty.se/

Apropå

Brottsförebyggande rådet - Brå
http://www.bra.se/

Avtryck

Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund - Grön ungdom
http://www.gronungdom.se/

B

Bang - feminism & kultur

http://www.bang.se/

Barn och cancer

Barncancerfonden
http://www.barncancerfonden.se/

Barn - tidningen om barns rättigheter

Rädda barnen
http://www.rb.se/tidningenbarn/

Läsliv

MTM - Myndigheten för tillgängliga medier
http://www.mtm.se/

Biblioteksbladet

Svensk biblioteksförening
http://www.biblioteksforeningen.org/

Blått

Moderata ungdomsförbundet - MUF
http://www.muf.se/

C

Cap & design

http://capdesign.idg.se/

D

Dagen

http://www.dagen.se/

Dagens nyheter

http://www.dn.se/

Datorn i utbildningen

http://www.diu.se/

Direkt

Läkare utan gränser
http://www.lakareutangranser.se/Publikationer/Direkt/

Dyslexi

Svenska dyslexiföreningen
http://dyslexiforeningen.se/

E

Effekt - klimatmagasinet

http://www.effektmagasin.se/

F

Fauna och flora

http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/

Forskning och framsteg

http://www.fof.se/

Framtider

Institutet för framtidsstudier
http://www.framtidsstudier.se/

Fredstidningen Pax

Svenska freds- och skiljedomsföreningen
http://www.svenskafreds.se/fredstidningen-pax

Frihet

Socialdemokratiska ungdomsförbundet - SSU
http://www.ssu.se/

Fältbiologen

http://www.faltbiologerna.se/

G

Galago

http://www.galago.se/

Geologiskt forum

Geologiska föreningen
http://geologiskaforeningen.se/

H

Havsutsikt

Havsmiljöinstitutet
http://www.havet.nu/

Hockey

http://www.swehockey.se/.

I

I form

http://iform.se/

Illustrerad vetenskap

http://www.illvet.se/

Insikt

Lafa - Landstinget förebygger aids
http://www.lafa.nu/insikt/

IVA-aktuellt

Ingenjörsvetenskapsakademien - IVA
http://www.iva.se/

K

KI-bladet

Karolinska institutets personaltidning
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=3295

Konstperspektiv

http://konstperspektiv.nu/

Kyrkposten

Svenska kyrkan i Huddinge
http://www.svenskakyrkanihuddinge.nu/

L

Liberal ungdom

Liberal ungdom - LUF
http://luf.se/

Läs och skriv

Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter - FMLS
http://dyslexi.org/

M

Make

http://makezine.com/

Medicinsk vetenskap

Karolinska institutet
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=606&l=sv

Modern filosofi

http://modernfilosofi.se/

Modern psykologi

http://modernpsykologi.wordpress.com/

N

Narkotikafrågan

Riksförbundet narkotikafritt samhälle - RNS
http://www.rns.se/

National geographic Sverige

http://www.nationalgeographic.se/

Nordens tidning

Föreningen Norden
http://www.norden.se/Nordenfakta/Nordens-tidning/

Ny teknik

http://www.nyteknik.se/

Nyhetstidningen på lätt svenska

http://www.nyhetstidningen.nu/ 

O

Omvärlden - tidningen om global utveckling

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - SIDA
http://www.sida.se/omvarlden

Ottar

Riksförbundet för sexuell upplysning - RFSU
http://www.ottar.se/

P

PC gamer

http://www.pcgamer.se/

Populär historia

http://www.popularhistoria.se/

Q

Q - Britain's biggest music magazine

http://www.q4music.com/

R

Respons

Ett narkotikafritt Sverige - RNS
http://www.ens2000.se/

Röd press

Ung vänster
http://rodpress.wordpress.com/ 

S

Sesam - på lätt svenska

http://www.sesam.nu/

Situation Stockholm

http://www.situationsthlm.se/

Skriva

http://tidningenskriva.se/

Språktidningen

Språkrådet
http://www.spraktidningen.se/

Studio

http://studio.idg.se/

Stockholmsregionen

Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering
http://www.tmr.sll.se/

Svensk damfotboll

http://www.svenskdamfotboll.se/

Svensk linje

Fria moderata studentförbundet
https://fmsf.se/svensk-linje/svensk-linje/

Svenska dagbladet

http://www.svd.se/

Sveriges allmänna konstförening

http://www.konstforeningen.se/

T

The Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/

Tempus

http://www.tempus.se/

Transition

http://www.transition.se/

V

Vi läser

http://www.vilaser.se/

World soccer

http://www.worldsoccer.com/

Vårt Huddinge

Huddinge kommun
http://www.huddinge.se/sv/Kommun-och-politik/press/informationskanaler/vart-huddinge/

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen