Att söka information

Söka information om ett visst ämne

För att finna den information som man behöver kan man söka i olika typer av informationskällor.

Uppslagsverk

Börja gärna med ett uppslagsverk, för att få en första sammanfattande information.

Uppslagsverken finns i mitten av Biblioteket. Nationalencyklopedien - NE.se och engelskspråkiga Encyclopaedia Britannica har vi även som databaser. Databaserna uppdateras kontinuerligt med information. På Bibliotekets datorer finns uppslagsverken som ikoner när du öppnar Internet.

Det finns även uppslagsverk inom olika ämnen. De är placerade på hyllan för ämnet.

Bibliotekskataloger

I katalogerna finner du böcker och rapporter som ger djupare information inom olika ämnen.

I vår länksamling finns länkar till bibliotek i Huddinge, bibliotek i Stockholmsområdet, till LIBRIS som innehåller Sveriges hela bokutgivning och forskningbibliotekens litteraturbestånd.

Dagstidningar och tidskrifter

Dagstidnings- och tidskriftsartiklar kan ge aktuell information, ibland en översikt eller en intressant vinkling av ett ämne. Dagstidningars och tidskrifters hemsidor publicerar artiklar olika generöst. För att söka artiklar bakåt i tiden kan man behöva ha tillgång till pressarkiv. 

I vår länksamling finns under Dagstidningar och tidskrifter länkar till svenska och utländska dagstidningars och tidskrifter hemsidor. Under Pressarkiv finner du databaserna ArtikelSök, Mediearkivet och Presstext, med artiklar ur tidigare nummer av tidningar. På Bibliotekets datorer finns databaserna som ikoner när du öppnar Internet. I övrigt kan databaserna användas i datasalarna D7 och G1.

Databaser

Databaser kan ge möjlighet att söka information ämnesmässigt djupare.

Vi prenumererar på NE.se - Nationalencyklopedien, Encyclopaedia Britannica, Alex författarlexikon, Landguiden, ArtikelSök, Mediearkivet, Presstext och ÅF Energifakta & miljöfakta. På Bibliotekets datorer finns databaserna som ikoner när du öppnar Internet. I övrigt kan databaserna användas i datasalarna D7 och G1. I vår länksamling finns länkar under respektive ämnesområde till andra databaser som är öppna kostnadsfria källor.

Nya Artikelsök

Internet

En allmän sökning på Internet kan behövas för att söka information om något speciellt eller för att ge nya sökvägar. Söktjänsterna kan ha olika styrkor och täcka olika delar av Internet. Söktjänsterna når inte den information som finns i dokument, kataloger och databaser.

Myndigheter och organisationer

Myndigheter och organisationer kan vara viktiga informationsförmedlare med intressant eget material som kunskapsöversikter, rapporter och statistik.

...all information är inte digitaliserad

All information kan inte nås med sökningar på Internet, i kataloger eller i databaser. Digitalisering av information är en förhållandevis ny företeelse.

Personliga kontakter

Underskatta aldrig betydelsen av personliga kontakter. En ämnesexpert kan ge förslag på litteratur, värdera informationskällor och vara en bra diskussionspartner.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen