Nationalencyklopedien - NE.se
Nationalencyklopedien - NE.se

Uppslagsverk

Nationalencyklopedien - NE

På Bibliotekets datorer finns databasen som ikon när du öppnar Internet. I övrigt kan databasen användas i datasalarna D7 och G1 samt på personalens datorer, om du loggar in på ditt pc-konto och sedan går in på Internet, även då finner du databasen som en ikon. NE.se är en kostnadsbelagd tjänst och enbart tillgänglig inom Huddingegymnasiet.

Nationalencyklopedien är det nyaste och mest omfattande svenska uppslagsverket. En redaktion ansvarar för att innehållet i NE.se kontinuerligt uppdateras och utökas. NE.se innehåller flera delar - encyklopedi (uppslagsbok), svensk ordbok, engelsk ordbok och NE skola. Inom NE skola finns teman och läropaket för undervisningen och läxhjälp med övningar.

Inom Huddinge kommuns skolor har man via NE.se tillgång till hela Utbildningsradions - UR:s arkiv med över 11.000 program för TV och radio. Programmen spelas upp direkt (streaming). Det finns en särskild söksida för UR:s program, där man även kan söka fram program efter målgrupp, språk och ämne.

Skulle du vilja söka i NE.se hemifrån eller använda NE:s app?

All personal och alla elever inom Huddinge kommuns skolor kan kostnadsfritt använda NE.se – Nationalencyklopedien med UR - Utbildningsradions program, var än man befinner sig.

Allt som behövs är att man inom Huddingegymnasiet i NE.se går in under Skapa personligt konto, och där välja att registrera sig som skolpersonal eller som elev. Elever under 18 år behöver vårdnadshavarens tillstånd innan de registrerar sig.

Vill du använda appen?

Appen är endast avsedd för NE:s skolanvändare inom Huddinge kommun. Den är gratis att ladda ner. Sök på NE Skola i App Store eller Android Market. När du har installerat appen i din telefon, så använder du dina personliga inloggningsuppgifter för NE.se för att logga in på appen.

Encyclopaedia Britannica

På Bibliotekets datorer finns databasen som ikon när du öppnar Internet. I övrigt kan databasen användas i datasalarna D7 och G1 samt på personalens datorer, om du loggar in på ditt pc-konto och sedan går in på Internet, även då finner du databasen som en ikon. Encyclopaedia Britannica en kostnadsbelagd tjänst och enbart tillgänglig inom Huddingegymnasiet.

Encyclopaedia Britannica är det stora brittiska uppslagsverket. Språket är engelska.

Svenskspråkiga Wikipedia

Ett amerikanskt projekt som startade 2001 med syfte att skapa ett helt kostnadsfritt uppslagsverk med hjälp av frivilliga medarbetare. Alla är välkomna att skriva och redigera artiklar. Det finns ingen garanti att uppgifterna i artiklarna är korrekta. Wikipedia finns inom flera språk.
http://sv.wikipedia.org/ (öppnas i nytt fönster)

Engelskspråkiga Wikipedia

Den engelskspråkiga Wikipedia är den mest omfattande av Wikipediorna, vilket även innebär att fler granskar den information som finns inlagd, men det finns ingen garanti att uppgifterna i artiklarna är korrekta.
http://en.wikipedia.org/ (öppnas i nytt fönster)

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Rosmarie Wahlbeck