Uppslagsverk och databaser

Länkarna öppnas i nytt fönster.

* Tjänsten är kostnadsbelagd och kan enbart användas inom Huddingegymnasiet på Bibliotekets datorer, datasalarna D7 och G1. Databasen finns som ikon i Internets verktygsfält.

Nationalencyklopedien - NE*

Skulle du vilja söka i NE.se hemifrån eller använda NE:s app?

All personal och alla elever inom Huddinge kommuns skolor kan kostnadsfritt använda NE.se – Nationalencyklopedien med UR - Utbildningsradions program, var än man befinner sig.

Allt som behövs är att man inom Huddingegymnasiet i NE.se går in under Skapa personligt konto, och där välja att registrera sig som skolpersonal eller som elev. Elever under 18 år behöver vårdnadshavarens tillstånd innan de registrerar sig.

Appen NE Skola är endast avsedd för NE:s skolanvändare inom Huddinge kommun. Den är gratis att ladda ner. När du har installerat appen i din telefon eller på din IPad, så använder du dina personliga inloggningsuppgifter för NE.se för att logga in på appen.

Encyclopaedia Britannica*

Encyclopaedia Britannica är det stora brittiska uppslagsverket. Språket är engelska.

Svenskspråkiga Wikipedia

Ett amerikanskt projekt som startade 2001 med syfte att skapa ett helt kostnadsfritt uppslagsverk med hjälp av frivilliga medarbetare. Alla är välkomna att skriva och redigera artiklar. Det finns ingen garanti att uppgifterna i artiklarna är korrekta. Wikipedia finns inom flera språk.
http://sv.wikipedia.org/

Engelskspråkiga Wikipedia

Den engelskspråkiga Wikipedia är den mest omfattande av Wikipediorna, vilket även innebär att fler granskar den information som finns inlagd, men det finns ingen garanti att uppgifterna i artiklarna är korrekta.
http://en.wikipedia.org/

Landguiden*

Utrikespolitiska institutets information omfattar alla länder och ett trettiotal självstyrande territorier. Varje lands geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi och sociala förhållanden med mera. Kartor och statistik finns även med.
http://www.landguiden.se/

Alex författarlexikon

Alex författarlexikon har korta biografier, titelförteckningar och förslag till vidare läsning om författaren. Cirka 4.000 svenska och utländska författare finns med. Författarskap tillkommer kontinuerligt och de befintliga presentationerna uppdateras. Det går även att söka författare efter land, tid i historien eller litterär genre och det finns en del temaartiklar. Pristagare till svenska och internationella litterära priser genom åren finns förtecknade. Man kan även söka efter filmatiserade böcker.
http://www.alex.se/Alex/

Söka i Alex författarlexikon hemifrån

Om du har ett lånekort inom Huddinge kommun, så kan du söka i Alex författarlexikon hemifrån. Använd den här länken och ditt lånekort. Skriv ditt lånekorts hela nummerföljd, utan mellanslag:
http://www.alex.se/Remote/?Key=ab05gi3vs9

ÅF Energifakta och miljöfakta*

Energiförsörjning i Sverige och världen, energikällor, produktion, distribution, reningsteknik, ekologi, miljöfrågor i Sverige och internationellt. Bakom ÅF Energi & Miljöfakta finns ÅF-Consult AB som är ett bolag inom börsnoterade ÅF, AB Ångpanneföreningen.
http://www.energiochmiljo.se/index1.asp
Klicka på ikonen Login för att komma in i databasen.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen