Källkritik, upphovsrätt och etik

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Var källkritisk

Det är viktigt att alltid ha en värderande inställning till informationskällan.

 • Rör det sig om en primär källa (förstahandskälla) eller en sekundär källa (andrahandskälla som återger ett innehåll)?

 • Vem står bakom informationskällan/publikationen?
  Sök information om upphovsmannen eller organisationen. 

 • Hur aktuell är informationen?
  När publicerades boken eller artikeln? När uppdaterades webbplatsens information?

 • Vilket perspektiv eller syfte har författaren eller utgivaren?
  Att informera? Att undersöka eller forska? Påverka? Underhålla?

 • Hur presenteras informationen?
  Är den välskriven? Underbyggd med källhänvisningar?

 • Vilka andra alternativ skulle kunna ge samma information?
  Kan andra källor styrka informationen eller ge synpunkter på informationen? Recensioner kan vara till hjälp.

 • Vilka kan ge perspektiv på informationen och bedöma den?
  Försök att finna någon som är kunnig i ämnet och som med sin sakkunskap kan hjälpa till att bedöma informationen.

Att värdera information på Internet

Kolla källan! - en sammanställning om källkritik

Kolla källan är en Skolverkets webbplats om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet. Innehållet utvecklas hela tiden med nya artiklar. Under Källkritik och rubriken Fakta om källkritik finns bland annat en handledning som sammanfattar de viktigaste frågorna att ställa vid en källkritisk granskning. Under Tips och idéer finns material som kan vara av värde i undervisningen, som en Power Point-presentation om källkritik som man får spara ner. Kolla källans wiki innehåller inspiration och lektionsmaterial.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan

Att värdera webbplatser själv

Hur bedömer man information som man hämtar på Internet? Här finns goda råd samlade. Nu ansvarar Umeå universitet för länksamlingen Länkskafferiet, som Skolverket har byggt upp.
http://www.lankskafferiet.org/om/urval/vardera.html

Vem finns bakom en webbsida?

.se - söka svenska domännamn

Stiftelsen för Internetinfrastruktur
https://www.iis.se/

Dagstidningens innehåll

Mediekompass - om dagstidningar 

Mediekompass vill öka medvetenheten om medias sätt att arbeta, demokratifrågor, pressetik, källkritik, tidningens bildmaterial med mera. Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna och dess medlemmar, Sveriges dagstidningar.
http://www.mediekompass.se/

Vad gäller inom upphovsrätten?

Kolla källan! - en sammanställning om upphovsrätt

En sammanställning om upphovsrätt där du rubrikvis kan läsa om vad som gäller för text, bild, musik, digital teknik och fildelning. Under rubriken Fakta om upphovsrätt kan man läsa om villkor för skolan, till exempel kopieringsavtal, visning av film och lärarens/elevens upphovsrätt. Lagstiftningen om upphovsrätt finns i fulltext. Det finns länkar till organisationer inom området, som var och en kan ge ytterligare information. Skolverket ansvarar för webbplatsen.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/upphovsratt

Creative Commons

Creative Commons är en ideell organisation som kostnadsfritt tillhandahåller upphovsrättslicenser som alla kan använda. Med licensen kan man som upphovsman ställa villkor för hur andra får använda det material som man själv har skapat. Läs mer på Skolverkets webbplats.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/upphovsratt/creativecommons

Creative Commons - en guide för lärare

Skolverkets enkla och överskådliga sammanställning kan man ladda ner som pdf-fil eller beställa kostnadsfritt som publikation.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2713 (pdf 945 kB)

Personuppgiftslagen - PUL

Kolla källan! - en sammanställning om Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen finns att läsa samt råd kring lagstiftningen. Hur tillämpas lagen inom skolan? Datainspektionen ser till att lagen efterlevs. En länk finns till Datainspektionen webbplats, som ger mer information. Skolverket ansvarar för webbplatsen.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/saker/personuppgiftslag

Hänvisa till källor

Refero - antiplagieringsguiden

Vad är plagiering? Hur hänvisar man till sina källor på ett korrekt sätt?
Biblioteken inom Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet, har arbetat fram läromedlet, som bygger på en guide från San José State University Library. Guiden har anpassats till svenska förhållanden och har försetts med svenska exempel. Det går fint att använda guiden i undervisningen och om villkoren kring detta kan man läsa om bakom startsidans länk Om guiden.
http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php

Etik i ett undersökande och eget skapande arbete

CODEX

Webbplatsen ger en överblick över de lagar, regler och etiska överväganden som finns för forskning. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet.
http://www.codex.uu.se/

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen