Böcker med studieinspiration

På Bibliotekets hyllor finner du böcker som kan ge dig goda råd och inspiration i dina studier. Litteraturen här är ett urval som kan inspirera. I förteckningen ges förslag på böcker om studieteknik. Det finns litteratur som du kan ha glädje av om du ska göra ett större undersökande arbete, med böcker om källkritik, projektarbete, gymnasiearbete, forskningsmetodik, journalistik och intervjumetodik. Om du är intresserad av att skriva så finns det här även böcker om att skriva uppsats, skriva journalistiskt, skriva skönlitterärt eller för film.

Att förbättra sin studieteknik

Kellquist, Mattias; Lundin, Rose-Marie (1996). Studieteknikhandboken: [plugga mindre - lyckas bättre!]. 3., [rev.] uppl. Bromma: Svenska studieteknikförl. ISBN 91-630-4694-6
Hylla Ead

Tebelius Bodin, Anna (2007). Tänk: studiestrategier för gymnasiet. Stockholm: Hjärna utbildning. ISBN 978-91-633-1876-4
Hylla Ead

Torres, Sandra & Trost, Jan (2000). Studieteknik. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01404-3
Hylla Ep

Att arbeta källkritiskt

Thurén, Torsten (2005). Källkritik. 2., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: Liber. ISBN 91-47-05293-7 ; 978-91-47-05293-6
Hylla K

Öhman, Christer (2009). Källor och källkritik: från antiken till nutiden. Stockholm: Natur & kultur. ISBN 978-91-27-41450-1
Hylla K

Att genomföra ett gymnasiearbete

Andersson, Jan S. & Mattsson, Nils-Göran (2001). Projektarbetsboken. Solna: Ekelund. ISBN 91-646-1483-2
Hylla Eab

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-05985-3
Hylla Aef

Ejvegård, Rolf (2002). Vetenskaplig metod för projektarbete. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02767-2 ; 978-91-44-02767-8
Hylla Dd

Ericsson, Björn (2013). Gymnasiearbetet: en lathund. Högskoleförberedande program. Borlänge: Förlags AB Björnen. ISBN 978-91-88528-78-2
Hylla Eab

Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2006). Att utreda, forska och rapportera. 2., förnyade uppl. Malmö: Liber. ISBN 91-47-08605-X ; 978-91-47-08605-4
Hylla Aef

Hoel, Jan Kjell (2001). Projekt i praktiken: elevbok i projektarbete för gymnasieskolan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02059-7
Hylla Eab

Svennesson, Johnny (2012). Gymnasiearbetet för högskoleförberedande program. Halmstad: PED-konsult. ISBN 978-91-637-0222-8
Hylla Eab

Winter, Jenny (1992). Problemformulering, undersökning och rapport. 3., [utök.] uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell. ISBN 91-21-13324-7
Hylla Dd

Att skriva uppsats

Augustsson, Lars Åke (1989). Att skriva prosa: en essä och ett reportage. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7324-328-0
Hylla Aef

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2006). Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03463-6
Hylla Aef

Hartman, Sven G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och kultur. ISBN 91-27-09465-0 ; 978-91-27-09465-9
Hylla Aef

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008). Att skriva en bra uppsats. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Malmö: Liber. ISBN 91-47-08767-6 ; 978-91-47-08767-9
Hylla Aef

Schött, Kristina (2007). Studentens skrivhandbok. 2., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber.
ISBN 91-47-08459-6 ; 978-91-47-08459-3
Hylla Aef

Strömquist, Siv (2006). Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 4. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren. ISBN 91-7382-816-5 ; 978-91-7382-816-1
Hylla Aef

Att skriva rapport

Backman, Jarl (2013). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-04826-0
Hylla Aef

Närvä Eickenrodt, Eva (1999). Skriva rapporter: disponera och forma effektiva rapporter. Borlänge: Förlags AB Björnen. ISBN 91-88528-29-4
Hylla Aef

Walla, Erik (2011). Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-01913-0
Hylla Aef

Att skriva skönlitterärt

Augustsson, Lars Åke (2009). Så skriver du romaner och noveller. Stockholm: Voltaire Publishing
ISBN 978-91-977599-7-7 ; 91-977599-7-X
Hylla Aef

Birro, Marcus (2003). Diktskola: författarens guide till galaxen. Stockholm: Tiden. ISBN 91-88879-08-9
Hylla Aef

Gummesson, Maria (1998). Att skriva börjar här: inspiration, idéer och fakta. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7324-573-9
Hylla Aef

Hägg, Göran (2004). Nya författarskolan. Stockholm: Wahlström & Widstrand. ISBN 91-46-21065-2 ; 978-91-46-21065-8
Hylla Aef

Karlsson, Ylva & Kuick, Katarina (2009). Skriv om och om igen. Huddinge: X publ. ISBN 91-85763-06-3 ; 978-91-85763-06-1
Hylla Aef

Nilsson, Jan & Nilsson, Ulf (1992). Skriv!: en författarskola för unga. [Ronneby]: Nilsson & Nilsson. ISBN 91-630-0696-0
Hylla Aef

Att arbeta journalistiskt

Alm, Per & Eliasson, Erik (2008). Att fånga läsaren: en handbok i tidningsredigering. Lund: Gleerup. ISBN 978-91-40-66369-6 ; 91-40-66369-8
Hylla Aef

Andersson-Ek, Per, Andréasson, Kenth & Edwardson, Åke (1999). Göra tidning. 4., [omarb.] uppl. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7324-670-0
Hylla Bt

Augustsson, Lars Åke (1989). Att skriva prosa: en essä och ett reportage. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7324-328-0
Hylla Aef

Fichtelius, Erik (2008). Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0. 2., uppdaterade uppl. Stockholm: UR. ISBN 91-25-08004-0 ; 978-91-25-08004-3
Hylla Bu

Hansén, Stig & Thor, Clas (1999). Att skriva reportage. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7324-671-9
Hylla Bt

Hansén, Stig & Thor, Clas (1997). Intervjua: en grundbok för media. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7324-509-7
Hylla Bt

Hultén, Britt (2000). Journalistikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00833-3
Hylla Bt

Rosenberg, Göran (2000). Tankar om journalistik. Stockholm: Prisma. ISBN 91-518-3776-5
Hylla Bt

Att skriva för film

Sundstedt, Kjell (2005). Att skriva för film. 2. tr. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7037-213-6
Hylla Ima

Att intervjua

Hansén, Stig & Thor, Clas (1997). Intervjua: en grundbok för media. Stockholm: Ordfront. ISBN 91-7324-509-7
Hylla Bt

Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. 2., [omarb. och uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber. ISBN 91-47-08462-6 ; 978-91-47-08462-3
Hylla Oa

Krag Jacobsen, Jan (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur
ISBN 91-44-38361-4 ; 978-91-44-38361-3
Hylla Oa

Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00832-5 ; 978-91-44-00832-5
Hylla Oa

Att få erfarenheter av forskningsmetodik

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04645-6 ; 978-91-44-04645-7
Hylla Dd

Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio punkter. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04234-5 ; 978-91-44-04234-3
Hylla O

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-05004-6 ; 978-91-44-05004-1
Hylla O

Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05474-2 ; 91-44-05474-2
Hylla Dd

Eliasson-Lappalainen, Rosmari (1995). Forskningsetik och perspektivval. 2., [omarb. och utvidgade] uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-26612-X ; 978-91-44-26612-1
Hylla Ohf

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur
ISBN 91-44-02288-3 ; 978-91-44-02288-8
Hylla Dd

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber
ISBN 91-47-08651-3 ; 978-91-47-08651-1
Hylla Dd

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen