Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en grund för vidare studier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden.

Detta är programmet för dig som är intresserad av teknik och utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Det bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Utveckling av teknik sker ofta i projektarbetsform. Till din hjälp har du interaktiva och digitala medier för att presentera tekniskt innehåll på både svenska och engelska.

Se poängplan här!

Läs mer om vad programmet innebär på Skolverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

Arif frågar sina klasskamrater vad de tycker om Teknikprogrammet:

- Jag älskar Teknikprogrammet för det finns så mycket kul att göra, säger Jesper TEIMT16

- Jag tycker att det är kul med teknik och Huddingegymnasiet är det bästa för det, säger Elwin TEIMT16

Foto och intervju: Arif Ciftci TEIMT16

På Huddingegymnasiet erbjuder vi en av Teknikprogrammets inriktningar,  Informations- och mediateknik.

Samarbeten med universitet

Huddingegymnasiet samarbetar med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet för att du som elev redan under gymnasietiden ska ha möjlighet att prova på högskolestudier.

Ansvar för utbildningen

Biträdande rektor Per-Erik Marklund
Telefon 08-535 373 06

 

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen