Språkintroduktion (IMSPR)

Språkintroduktion (IMSPR) är en 1-3 årig utbildning för ungdomar med invandrarbakgrund i ålder 16-20 år som är nyanlända eller bara varit i Sverige i 3 år.

Här läser man de ämnen som krävs för behörighet till gymnasieskolan med tyngdpunkt på svenska.

Våra fyra nivåer möjliggör individualisering utifrån eventuella betyg från grundskolan och kunskaper i till exempel engelska och matematik. Vid varje nivå tillkommer fler ämnen på grundskolenivå och även på gymnasienivå för de elever som det kan bli aktuellt för.

Ansvar för utbildningen

Biträdande rektor Per-Erik Marklund
Telefon 08-535 373 09

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen