Inriktning - Samhällsvetenskap

Om du väljer Samhällsvetenskapliga programmets inriktning mot samhällsvetenskap får du en såväl bred som fördjupad kunskap om hur samhället är uppbyggt och hur människors livsvillkor ser ut. Du får en inblick i hur levnadsförhållandena skiljer sig åt mellan olika individer, grupper och samhällen. Du får också lära dig att tolka och förklara det samhälle vi lever i genom att tillämpa samhällsvetenskapliga metoder.

Profil: Mänskliga rättigheter (SASAM)

På HGY har inriktningen samhällsvetenskap profil mänskliga rättigheter. Huddingegymnasiet har ett samarbete med Amnesty och är en skola för mänskliga rättigheter. Flera länder i världen, inklusive Sverige, får kritik för att man på olika sätt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vad innebär det att ha mänskliga rättigheter och är dessa förhandlingsbara? På Huddingegymnasiet får du som elev fördjupa dig i ämnet mänskliga rättigheter och läsa kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot mänskliga rättigheter.

Profilkurser

Etnicitet och kulturmöten
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering; Mänskliga rättigheter
Pedagogik; Kommunikation

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen