SA - Beteendevetenskap - profil Idrott (SABETI)

Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska 2 /Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3 /Svenska som andraspråk 3

100 p

Programgemensamma ämnen

300 p

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Inriktningskurser

450 p

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Programfördjupningar

300 p

Lärande och utveckling

100 p

Naturkunskap 2

100 p

Kriminologi

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Individuellt val

200 p

Idrott och hälsa 1 specialisering

100 p

Idrott och hälsa 2 specialisering

100 p

 

För mer information kontakta

Studievägledare Åsa Spoonberg
Telefon 08-535 374 02
E-post asa.spoonberg@huddinge.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen