Inriktning - Beteendevetenskap

Du som läser Samhällsvetenskapliga programmets inriktning mot beteendevetenskap får bland annat studera hur vi människor utvecklas genom socialisation och i samspel med andra människor. Du får en ökad förståelse för hur olika individer agerar, såväl i grupper och organisationer av olika storlek som i olika samhällen. Du får också lära dig hur du praktiskt kan tillämpa dina kunskaper i kommunikation med andra och genom gott ledarskap.

 

Foto: Tugba Arikan, SASAM16

 

 

 

Profil: Idrott (SABETI)

Inom det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med profil idrott kan du som är idrotts- eller friskvårdsintresserad få läsa ett paket kurser som möjliggör en fördjupning i ”idrottskurser”. Dessa fördjupningskurser är både teoretiska och praktiska med möjlighet att inom kurstiden få utöva din egen idrott.

Profilkurser

Naturkunskap 2
Lärande och utveckling

Profil: Psykologi (SABETP)

På HGY får du läsa kurser som ger dig ökad förståelse för det mångkulturella samhälle vi lever i. Du får fördjupa dig i hur det är att vara i ett ständigt nytt, globalt samhälle, där olika kulturer och kulturmöten ställer nya uppmaningar och nya krav. Samtidigt med ett bredare samhällsperspektiv, kan du även fördjupa dig i praktisk tillämpning av psykologi. Du får lära dig hur människor beter sig och varför, hitta ditt personliga sätt att hantera det nya samhället och växa som människa.

Profilkurser

Etnicitet och kulturmöten
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering; Kriminologi
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering; Psykologi

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen