Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden.

Du utvecklar även ett naturvetenskapligt förhållningssätt och inser att naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment är därför centrala inslag i utbildningen.

Se poängplanen här!

Läs mer om vad programmet innebär på Skolverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

Imaobong John, NANAT16, vad tycker du?

- Det bästa med det naturvetenskapliga programmet är all lärdom du får av sånt som du har nytta av och ligger dig nära. Processer och mekanismer i kroppen och naturen bland annat.

- Det bästa med HGY är alla bra och engagerande lärare vi har samt alla välutrustade lärosalar vi har tillgång till.  

Intervju och foto: Hanna Kedeskog

Samarbete med Karolinska institutet

HGY är ett av få gymnasier som samarbetar med Karolinska instututet. Detta samarbete innebär ett unikt tillfälle för våra gymnasieelever att genom olika projekt få insikt i den forskning som bedrivs på KI. Några elever från HGY får varje år även tillfälle att göra sina projektabeten med handledning av forskare på KI.

 

Ansvar för utbildningen

Biträdande rektor Per-Erik Marklund
Telefon 08-535 373 06

HGY-elever laborerar på KI

Elever från Huddingegymnasiet laborerar tillsammans med studenter som går första året på KI:s Biomedicinska analytikerprogram

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen