Program för dig med diagnos inom AST

Är du intresserad av en teoretisk och högskoleförberedande utbildning?

Sedan år 1995 finns det på Huddingegymnasiet en utbildning för dig som har en diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd). Undervisningen i de gymnasiegemensamma kurserna sker i små grupper i hemklassrum med centralt men lugnt och avskilt läge. Du får en egen arbetsplats med dator. Tillsammans med dina lärare, med mångårig erfarenhet att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utformar vi din studieplan med kort- och långsiktiga studiemål.

 

Målet för alla program är att du som elev ska få en fullständig gymnasieexamen. Du har därför möjlighet till ett fjärde år vilket vi tar ett beslut om under år 2. Du kommer även gå i större sammansatta grupper/klasser. På alla program läser du de gymnasiegemensamma kurserna (1150p av 2500p) hos oss. Hur mycket beror på vilket program du väljer. Väljer du naturvetenskapliga- eller teknikprogrammet läser du övriga kurser i helklass medan om du väljer Samhällsprogrammet läser du alla kurser utom moderna språk och individuella valet hos oss. 

Du är varmt välkommen att komma på besök och även delta i undervisningen under några dagar, för att bilda dig en uppfattning om våra lokaler och vår utbildning. Själva antagningen sker i samråd med biträdande rektor och lärarna på utbildningen. Kontakta därför alltid skolan i samband med ansökan.

 

 

 

Programutbud för dig med diagnos inom AST HT-18


Samhällsprogrammet Under din utbildning får du studera allt ifrån enskilda människors livsvillkor över tid och rum till övergripande strukturer som påverkar och kan förklara det som händer i samhället. Du som läser på samhällsvetenskapsprogrammet får också lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör.

Teknikprogrammet Detta är programmet för dig som är intresserad av teknik och utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Det bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Utveckling av teknik sker ofta i projektarbetsform. Till din hjälp har du interaktiva och digitala medier för att presentera tekniskt innehåll på både svenska och engelska. Du får även utveckla ditt entreprenörskap och företagande.

Om du saknar behörighet söker du: Individuellt alternativ Program och inriktning bestäms efter dina intressen och starka sidor. Du studerar i din egen takt mot dina uppsatta studiemål, genom regelbundna utvecklingssamtal stämmer vi av din studieplan.

För mer information och tidsbokning kontakta

Biträdande rektor Per-Erik Marklund
Telefon 08-535 373 06
E-post per-erik.marklund@huddinge.se

Mentor Waileth Bladh
Telefon 08-535 373 82
E-post waileth.bladh@huddinge.se

Mentor Anne Jansson
E-post anne.jansson@huddinge.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen