NA -inriktning Natur - profil Idrott

Ishockeygymnasium

Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska 2 /Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3 /Svenska som andraspråk 3

100 p

Programgemensamma ämnen

450 p

Biologi 1

100 p

Fysik 1

150 p

Kemi 1

100 p

Moderna språk

100 p

Inriktningskurser

400 p

Biologi 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 4

100 p

Fysik 2

100 p

NIU programfördjupning

200 p

Idrottsspecialisering 1

100 p

Idrottsspecialisering 3

100 p

Individuellt val

200 p

Idrottsspecialisering 2

100p

Tränings- och tävlingslära 2

100p

Gymnasiearbete

100 p

 

För mer information kontakta

Studievägledare Åsa Spoonberg
Telefon 08-535 374 02
E-post asa.spoonberg@huddinge.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen