TE - inriktning Informations och medieteknik profil Idrott

Ishockeygymnasium

Gymnasiegemensamma ämnen

1100 p

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska 2 /Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3 /Svenska som andraspråk 3

100 p

Programgemensamma ämnen

400 p

Fysik 1a

150 p

Kemi 1

100 p

Teknik 1

150 p

Inriktningskurser

300 p

Datorteknik 1b

100 p

Programmering 1

100 p

Webbutveckling 1

100 p

NIU Programfördjupning

400 p

Idrottsspecialisering 1

100 p

Tränings- och tävlingslära 1

100 p

Gränssnittsdesign

100 p

Webbserverprogrammering 1

100 p

Individuellt val

200 p

Idrottsspecialisering 2

100 p

Idrottsspecialisering 3

 100p

Gymnasiearbete

100 p

 

För mer information kontakta

Studievägledare Åsa Spoonberg
Telefon 08-535 374 02
E-post asa.spoonberg@huddinge.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen