Elitishockeygymnasium

Huddingegymnasiet bedriver tillsammans med Huddinge IK ett NIU- gymnasium (Nationellt godkänd idrottsbildning, högst rankad på gymnasienivå) auktoriserad av Svenska Ishockeyförbundet. Ishockeygymnasiet är en mycket viktig del av Huddinge Hockeys elitverksamhet. Talangfulla spelare ska med god handledning och bästa möjliga träningsförutsättningar kunna utvecklas till spelare på elitnivå. Som elev på ishockeygymnasiet ska Du även klara av studierna med goda resultat.

Studier och träning

NIU-utbildningen innebär att du som sökande får stor möjlighet att kombinera studier på gymnasienivå och satsa för att nå elitnivå inom ishockey.
Huddingegymnasiet  kan f.n. erbjuda 3-årig utbildning inom:

NA-programmet
 – inriktning Natur

SA-programmet
– inriktning Beteende och samhälle

EK-programmet
– inriktning Ekonomi och inriktning Juridik

TE-programmet
– inriktning Informations och medieteknik

BF-programmet
- i samarbete med Sågbäcksgymnasiet

BA-programmet
– i samarbete med Sågbäcksgymnasiet

Idrottsinriktningen fördelas på Idrottsspecialisering 1 och 2 samt Tränings- och tävlingslära 1 och 2 som tillsammans utgör 400 poäng av 2500 poäng som du ska läsa på gymnasiet under 3 år.

Idrottsspecialisering/ Tränings- och tävlingslära – ishockey bedrivs två gånger i veckan inom skolschemat på förmiddagar. Här förenas kvalificerad ishockeyträning med studier på gymnasienivå.

 I genomsnitt tränar eleverna 6-8 gånger och spelar två till tre matcher i veckan. För att klara denna träningsmängd på bästa sätt erbjuder skolan förstärkt mellanmål vid förmiddagsträningar och matlåda mellan skola och den ordinarie lagträningen kvällstid.
Huddinge IK kontrollerar att antagen elitishockeygymnasieelev registreras och ges möjlighet till spel och träning i Huddinge Hockeys J18, J20 eller A-lag (representationslag) eller annan förening i den utsträckning och på den nivå som bäst gagnar elevens ishockeymässiga utbildning.

 Du får aldrig glömma bort att du i grunden går på ett nationellt gymnasieprogram som kommer att kräva mycket arbete ifrån dig. Det är lätt att glömma när en krävande, men rolig ishockeysäsong är i full gång. Utan ditt eget ansvar kan vi inte hjälpa dig, men med vår hjälp kan vi tillsammans lyckas med att elitsatsa på hockeyn och samtidigt lyckas med gymnasiestudierna. Vi försöker gynna ditt schema, framförallt kring helgerna. Du kommer ha en personlig mentor som du alltid kan kontakta samt lärare som vet vad elitidrott kräver och som förstår din satsning på både skola – idrott.

Lärare/Tränare

Utbildningen leds av:

Anders Selin, 4-årig akademisk utbildning från Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Elittränarutbildad från svenska ishockeyförbundet.

Alexander Ytterberg, huvudtränare för Huddinge hockeys J18 lag samt steg 2 utbildad från svenska ishockeyförbundet.

Tim Alfredsson, målvaktsansvarig för elitblocket i Huddinge hockey med steg 3 utbildning från svenska ishockeyförbundet samt 4-årig akademisk utbildning från Gymnastik- och Idrottshögskolan. 

Fredrik Mälberg, sportchef och A-lagstränare i Huddinge hockey samt elittränarutbildad från svenska ishockeyförbundet.

Magnus Cederbrandt, legitimerad massör/sjukgymnast

Stefan Jansson, materialare

 

Antagningsprocessen

NIU är en nationellt godkänd idrottsutbildning där antagningen ska ske inom vissa bestämda ramar.
Eleverna är begränsade till att välja 4 alternativa NIU skolor, utan inbördes rangordning, så tänk igenom valen ordentligt.
Viktiga datum:

12/9 öppnar webbansökan. Det sker via
Svenska ishockeyförbundets hemsida.

1/12 ska ansökan vara inlämnad och klar och eventuella ändringar ska vara gjorda.

25/1, innan skolansökan, ska besked om antagning meddelats, senast! Förhoppningen är dock att de ska få beskedet så tidigt som möjligt efter 1/12.

1/1 kan begäran om svar från elever som blivit erbjuden plats skickas från skolan/klubben.

Från 10/10 kan elever i samförstånd med vårdnadshavare få ett "tidigt erbjudande" om plats. (Bindande vid svar JA).

26/1 är sista svarsdatum för eleverna, efter det är platserbjudandet förverkat.

Under tiden fram till dess att ansökningsperioden har gått ut, sker kontakter med klubbtränare och distriktstränare samt provträningar och scouting av matcher. Bedömning och ranking av sökande elever genomförs av respektive arrangerande gymnasium, samverkande förening och den instruktör som ansvarar för träningen.

Reservplats kan erbjudas spelare, vilket innebär att de får en plats om någon av de antagna spelarna väljer att tacka nej eller hoppar av.
Skulle det visa sig att trupperna i föreningen förändras mycket under hösten, och fler platser kan erbjudas, så får även ett nej/avslag ändras till ett erbjudande om plats förutsatt att eleven inte tackat ja till en plats på annan ort.

Vem kan du kontakta vid frågor?

Anders Selin, lärare/tränare Huddingegymnasiet
tel: 08-535 373 14
anders.selin@huddinge.se

Åsa Spoonberg, studievägledare 
Huddingegymnasiet
tel. 08-535 374 02
asa.spoonberg@huddinge.se

 

Huddinge IK

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen