Idrott - PublicTemplates

Idrottsutbildningar

Till Dig som vill förena studier och idrott

Huddingegymnasiet erbjuder  möjlighet att förena gymnasiestudier med en idrottssatsning

NIU

Nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll, basket och ishockey för killar och tjejer som vill elitsatsa med 3 träningstillfällen/vecka under skoltid.

Fotboll, basket och ishockey finns på följande program och inriktningar:

  • NA-programmet – inriktning Natur

  • SA-programmet – inriktning Beteende

  • Ek-programmet - inriktning Ekonomi och inriktning Juridik

  • TE-programmet - inriktning Informations och medieteknik

  • BF-programmet (i samarbete med Sågbäcksgymnasiet)

  • BA-programmet (i samarbete med Sågbäcksgymnasiet)

Ansvar för utbildningen:

Biträdande rektor Katarina Häggmark-Lindén

Telefon 08-535 373 07

LIU

Lokal idrottsutbildning

LIU ger dig som elev möjlighet att kombinera dina studier med kurser i din specialidrott.

På skolan har du ett till två pass per vecka med fysisk träning och teori som utgår från din specialidrott. På kvällstid tränar du med din idrottsförening. Träningen med din idrottsförening kommer att vara en del av betygsunderlaget i idrottskurserna ”Idrott och Hälsa 1&2 specialisering”.

Utbildningens mål är att ge dig en teoretisk grund för fortsatta studier samtidigt som du har möjlighet att utvecklas som idrottsutövare.

Idrottskurserna ligger inom ramen för det individuella valet.

En förutsättning för att få gå LIU – lokal idrottsutbildning är att du är ansluten till en idrottsförening och att du har en tränare.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen