Idrottsutbildningar

Till Dig som vill förena studier och idrott

Huddingegymnasiet erbjuder  möjlighet att förena gymnasiestudier med en idrottssatsning

NIU

Nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll, basket och ishockey för killar och tjejer som vill elitsatsa med 3 träningstillfällen/vecka under skoltid.

Fotboll, basket och ishockey finns på följande program och inriktningar:

  • NA-programmet – inriktning Natur

  • SA-programmet – inriktning Beteende

  • Ek-programmet - inriktning Ekonomi och inriktning Juridik

  • TE-programmet - inriktning Informations och medieteknik

  • BF-programmet (i samarbete med Sågbäcksgymnasiet)

  • BA-programmet (i samarbete med Sågbäcksgymnasiet)

Ansvar för utbildningen:

Biträdande rektor Katarina Häggmark-Lindén

Telefon 08-535 373 07

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen