Inriktning - Juridik

Om du väljer Ekonomiprogrammets inriktning juridik får du kunskaper inom det juridiska området och vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle. Du får också lära dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt. Du får lära dig att analysera och bedöma juridiska problem och till din hjälp har du rättskällor och olika juridiska metoder.

Profil: Ledarskap (EKJUR)

På HGY får du möjlighet att praktiskt använda dina kunskaper inom juridik och företagsekonomi genom att starta och driva ett eget företag där företagandeprocessen gås igenom ur såväl ett juridiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Du får även kunskaper inom retorik, dvs konsten att tala och övertyga, samt inom ledarskap och organisation.

Programfördjupning

Entreprenörskap och företagande
Ledarskap och organisation
Retorik

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen