EK - Ekonomi - profil Företagande (EKEKO)

Gymnasiegemensamma ämnen

1250 p

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska 2 /Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3 /Svenska som andraspråk 3

100 p

Programgemensamma ämnen

350 p

Företagsekonomi 1

100 p

Moderna språk

100 p

Privatjuridik

100 p

Psykologi 1

50 p

Inriktningskurser

300 p

Entreprenörskap och företagande

100 p

Företagsekonomi 2

100 p

Matematik 3b

100 p

Programfördjupningar

300 p

Entreprenörskap

100 p

Företagsekonomi specialisering

100 p

Marknadsföring

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Individuellt val

200 p

 

För mer information kontakta

Studievägledare Åsa Spoonberg
Telefon 08-535 374 02
E-post asa.spoonberg@huddinge.se

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen